Ett blogginlägg om:

Förståelse för din kommunikation ökar möjligheten till resultat.

Följer du upp och analyserar dina kommunikationsinsatser? Om svaret är nej (eller ibland) är det hög tid att börja. Följer du inte upp och analyserar går du miste om värdefull information som du kan dra nytta av, dels för att förstå din målgrupp men också för att öka din konvertering.

Identifiera beteendemönster.

När du följer upp får du en överblick av hur din kommunikation presterar. Du kommer kunna urskilja dem små detaljerna – vad kommenterar din målgrupp på? Vilken typ av innehåll interagerar de mest med? Att strategisk välja vilken typ av innehåll du ska köra på är en bra början – för vi vet ju alla att all interaktion är bra interaktion, nästan i alla fall.

Det är det innehållet du sen arbetar vidare på genom att göra justeringar för att hela tiden bli lite bättre. Utvärdera det som gett önskad effekt och försök dra en så rättvis slutsats som möjligt till varför utfallet blev bra. Fundera sen på vad som kan ändras för att uppnå bättre resultat nästa gång. Tänk A/B-testning!

Förstå kundresan.

Att skapa bra innehåll räcker dock inte i de flesta fall. Vi vill ju att vår kommunikation ska generera något tillbaka, och allt som oftast handlar det om konvertering. Därför behöver vi också sätta oss in i kundresan. Vilka steg/hinder finns som kunden behöver ta sig förbi för att konvertera? Kundresan kan vara ganska lång, men när du förstår den kommer du kunna skapa kommunikation för varje “segment” som tar kunden ett steg vidare.

Jobba smartare. Inte hårdare.

Ju mindre vi vet om hur vår kommunikation mår, ju hårdare behöver vi arbeta för att se effekten av den. Analys och uppföljning är enkla medel som kan göra stor skillnad. Och många gånger behövs det inga stora förändringar – det kan vara så enkelt som att ändra tonalitet eller bildval.

Tänk på det här:

  • Sätt upp mål – vad är det övergripande syftet med din kommunikation?
  • Alla insatser är inte förgäves – ibland behöver du bara ändra perspektiv, byta format eller formulering för att få genomslag
  • Förstå resultatet oavsett utfallet – Kom ihåg att utvärdera både de bra och dåliga insatserna. De sämre ger goda insikter i hur du kan förbättra det som gått bra, och det som gått bra guidar dig i vad som faktiskt fungerar

Vill du har mer tips och vägledning?

Boka in ett 30 minuters kostnadsfritt möte så kikar vi på dina behov och vi är en bra match!

Fler läsvärda inlägg

Det visuella varumärket

Det visuella varumärket är lika viktigt som övrig kommunikation. I detta inlägget går jag djupare in på vilken betydelse det har för ditt varumärke som helhet.

Strategisk kommunikation – Att kommunicera med syfte och mätbara resultat

Kommunikation är något vi alla känner till, främst inom marknadsföring. Men vad innebär det egentligen att kommunicera på ett strategiskt sätt? Och varför är det så viktigt?