Ett blogginlägg om:

Strategisk kommunikation - Att kommunicera med syfte och mätbara resultat

Kommunikation är något vi alla känner till, främst inom marknadsföring. Men vad innebär det egentligen att kommunicera på ett strategiskt sätt? Och varför är det så viktigt? I detta blogginlägg hjälper jag dig att räta ut begreppet strategisk kommunikation och dess betydelse och hur du kopplat det till uppsatta mål.

Syfte och mål sätter ribban.

Att arbeta strategiskt med kommunikation handlar om att arbeta utifrån tydligt definierade mål. Vanligtvis fastställs dessa mål i en kommunikationsstrategi som anger vad vi vill uppnå. Våra kommunikationsinsatser utgör sedan det arbete vi utför för att nå dessa mål. Genom att vara medvetna om vilka mål vi arbetar mot kan vi också formulera hur vi ska kommunicera, vilken målgrupp vi ska rikta oss till, hur vi ska anpassa vårt budskap och vilka kanaler vi bör använda.

En annan viktig aspekt av strategisk kommunikation är att kommunicera med eftertanke. Med det menar jag att man ska ta sig tid att noggrant överväga innan man agerar, eftersom att bara agera utan eftertanke är svårt att mäta (samt kostar massa onödiga pengar). Visst, du kan få data och siffror, men vad har du att jämföra dem med?

Fundera och reflektera.

För att maximera effekten av din strategiska kommunikation är det viktigt att ta reda vad varför vi gör detta och vad vi vill uppnå för att nå målen på ett mer effektivt sätt. Här är några punkter att ta fundera på:

  • Vad är syftet?
  • Vad vill jag att min målgrupp ska göra som en följd av min kommunikation?
  • Vilka kanaler och metoder är mest effektiva för min målgrupp?
  • Vad kan jag lära mig av tidigare framgångar och misslyckanden för att optimera mina framtida insatser?

Utvärdera, analysera och förbättra.

En av de viktigaste delarna inom det strategiska arbetet är uppföljning. Här jämför vi våra mål och syften med de faktiska resultaten. Blev resultatet enligt våra förväntningar? Det är viktigt att betrakta det hela objektivt. Vad gjorde vi? Vilka var resultaten? Och hur kan vi förbättra oss?

Om vi inte utvärderar våra kommunikationsinsatser utifrån konkreta fakta och insamlad data kan vi inte avgöra om det vi gjort har gett resultat eller inte. Dessutom är det viktigt att även granska vad som fungerade bra och dra lärdomar därifrån för att förbättra oss ännu mer.

Fler intressanta case.

Förståelse för din kommunikation ökar möjligheten till resultat.

Att skapa kommunikation som ger effekt kan vara en rejäl uppförsbacke. I detta inlägg får du ett par sjyssta tips på vad du kan göra för att komma igång med att effektivisera din kommunikation!

Det visuella varumärket

Det visuella varumärket är lika viktigt som övrig kommunikation. I detta inlägget går jag djupare in på vilken betydelse det har för ditt varumärke som helhet.

Vill du har fler tips och vägledning?

Boka in ett 30 minuters kostnadsfritt möte så kikar vi på dina behov och vi är en bra match!