01. Varumärkesutveckling

Har du genomfört eller planerar du en större förändring i din organisation? Då kan det vara läge att uppdatera din varumärkesplattform och din varumärkesidenitet. Tillsammans hjälps vi åt att strategiskt sammanfatta en varumärkesstrategi och vilka insatser som behöver göras för att du ska nå uppsatta mål och visioner.

Såhär kan jag hjälpa dig med ditt varumärke.

01. Varumärkesplattform

Ett starkt varumärke är nyckeln till att lyckas på den hårda marknaden. Det handlar inte bara om att ha en snygg logotyp (även om det inte skadar), utan om att skapa en känsla av igenkänning och lojalitet bland dina kunder. Och för att uppnå det, behöver du börja inifrån.

Tillsammans bygger vi en plattform anpassad för dig och din verksamhet, utifrån dina förutsättningar och ditt varumärke.

02. Visuell identitet

En stark identitet är avgörande för att du ska kunna skilja dig från dina konkurrenter. Har du en väl genomarbetad visuell identitet blir din kommunikation enhetligare och som dessutom förmedlas på ett tydligt och professionellt sätt. 

Tillsammans arbetar vi fram färger, typsnitt bildspråk och andra designelement som till exempel en logotyp, för att skapa en unik identitet för just dig.

Varumärket är grunden i all din kommunikation.

Att ta fram en plattform, visuell identitet eller en varumärkesstrategi är ett stort arbete, men det är ett nödvändigt sådant om du vill ha ett framgångsrikt företag. Tillsammans tittar vi på din affärsidé och vision, vilken position du har på marknaden och djupdyker i dina målgrupper för att bygga en stark grund för dig att stå på.

Starka varumärken byggs inifrån.

Förutsättningen för att utveckla varumärket på ett så bra och starkt sätt som möjligt är att alla inom organisationen är med från början och får vara delaktiga i beslut och diskussioner.

Nyckelkompetenser är viktiga att få med för att varumärkesarbetet ska bli så bra och inkluderande som möjligt. Och det är viktigt att alla som vill och kan bidra får en möjlighet att göra så. Medarbetare som får vara med att påverka skapar ett engagemang, och det är engagemanget som skapar starka varumärken.

Vill du stärka ditt varumärke?

Då tycker jag du ska höra av dig. Tillsammans kikar vi på dina utmaningar och hur jag på bästa sätt kan hjälpa dig mot ett starkare varumärke. 

hej@wedesco.se